Servicii oferite

Principalele funcții ale serviciului social CENTRUL DE URGENȚĂ DE ZI ȘI DE NOAPTE PENTRU PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST sunt următoarele:
A) de furnizare a serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități:
1) reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2) găzduire pe perioadă determinată;
3) ingrijire personală;
4) primire-evaluare/reevaluare a situației psiho-sociale și familiale;
5) consiliere psihologică și suport emoțional;
6) consiliere și informare;
7) îngrijiri medicale;
8) pază;
9) menaj, curățenie;
B) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
1) colaborarea cu instituțiile cu atribuții în furnizarea de servicii de diverse tipuri persoanelor fără adăpost;
2) colaborarea cu medicii de familie;
3) colaborarea cu Poliția Municipală Buzău, Poliția Locală Buzău, AJOFM Buzău, Spitalul Județean Buzău;
4) activități de sensibilizare și informare a populației;
5) promovarea participării sociale;
6) reactualizarea paginii oficiale CENTRUL DE URGENȚĂ DE ZI ȘI DE NOAPTE PENTRU PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST și promovarea periodică în mass-media locală;
7) elaborarea de rapoarte de activitate;

C) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
1) postarea regulată a datelor și activităților specifice pe pagina oficială WWW.CENTRULDEURGENȚĂBUZĂU.RO și promovarea periodică în mass-media locală;
2) participarea în limita posibilităților la sesiuni de comunicări;

3) diseminarea activităților centrului și în alte medii sociale (școli, licee);