Sancțiuni

Sancțiuni:
Două absențe consecutive pe timp de noapte atrag în mod automat pierderea statutului de persoană asistată;
Două absențe nemotivate de la munca în folosul comunității atrag automat pierderea statutului de persoană asistată;
În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute, personalul de serviciu va întocmi un referat care va conține urmatoarele informații: numele asistatului, fapta pe care a comis- o , data comiterii, martorii faptei;
Sancțiunile ce se pot acorda sunt: neacordarea serviciilor pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 7 zile, în funcție de gravitatea faptei;
Retragerea definitivă a dreptului de a beneficia de servicii sau neacordarea acestora se face pentru următoarele:
consumul de alcool în incinta centrului de urgență;
tulburarea liniștii publice;
prezentarea la centru în stare de ebrietate;
utilizează sau se află sub influența stupefiantelor;
a sustras, a distrus sau a folosit bunurile din dotare în mod necorespunzător;
nu colaborează cu personalul angajat și/sau are o atitudine recalcitrantă făță de aceștia sau față de beneficiari;
refuză controlul sau tratamentul medical;
Hotărârea de sancționare a asistatului se face de către directorul centrului, pe baza propunerii lucrătorului social și în urma unei anchete administrative si produce efecte de la data comunicării.
Persoanele care sustrag bunuri sau provoacă pagube materiale răspund material și penal pentru faptele comise .