Obligațiile persoanelor asistate

Persoanele beneficiare de servicii sociale au următoarele obligații:
a) să funizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legatură cu situația lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament;
f) să păstreze liniștea în centru pe toată durata zilei în special, în intervalele orare de odihna (13:30 – 15:30 și 22:00 – 07:00);
g) să păstreze și să întrețină curățenia din incinta centrului și în împrejurul aceștuia;
h) să nu deterioreze bunurile centrului și să ia poziție fermă față de persoanele care nu respectă această regulă;
i) să nu administreze bunurile vreunui coleg asistat în centru;
j) să nu vină în stare de ebrietate în centru și să nu introducă băuturi alcoolice în centru, indiferent de cantitate;
k) să nu fumeze în camere sau pe holuri, ci doar în locurile special amenajate;
l) să nu practice jocuri de noroc sau activități de comert în incinta centrului;
m) să nu folosească aparate electrice de gătit sau de încălzit;
n) să nu depoziteze alimente în condiții improprii;
o) să plătească lunar contribuția de intreținere în valoare de 30% din veniturile lunare, cu excepția alocațiilor pentru copii și a venitului net lunar pentru o persoană singură;
p) să efectueze cele 5 ore/zi (luni-vineri) de muncă în folosul comunității, dacă nu realizează venituri și este apt din punct de vedere medical;
q) să manifeste preocupare pentru economisirea energiei electrice, apei și gazului metan;
r) să nu părăsească centrul de urgență în intervalul orar 22.00- 06.00 decât în situațiile excepționale următoare: dovedește cu acte că are un serviciu, pleacă din localiatate, are bilet de trimitere la examinare medicală;
s) să nu ingrijească animale în incinta centrului;
t) să nu posede arme de foc și / sau arme albe;
u) se interzice accesul bărbaților în camerele femeilor și invers;
v) să participe la activitățile gospodăresâști, la activitățile de igienizare, curățenie a centrului și terenului adiacent, în raport cu capacitatea fizică și intelectuală a fiecăruia;