Contribuția asistatului

Persoanele fără venituri beneficiază de servicii în mod gratuit.
Persoanele cu venituri de orice natură, cu excepția alocatiilor pentru copii, sunt oblicate la plata unei
contribuții lunare, dacă veniturile depășesc nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.
Contribuția de întreținere se stabilește în procent de 30 % din veniturile lunare. Obligația de plată va fi consemnată într-un angajament cu titlu executoriu, însușit la internare.
Contribuțiile datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor și încasate se fac venit la bugetul local.
Plata serviciilor se va face până în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru luna în curs.
Persoanele fără venituri, dar cu capacitate de muncă, vor fi determinate la prestarea unui număr zilnic de 5 ore în folosul comunității, pentru fiecare zi de ședere în centru și la participarea în activitățile gospodărești ale centrului.