Acte necesare

Acte necesare pentru primirea în centru:
– acte de identitate;
– cerere de cazare;
fișă de evaluare inițială;
anchetă socială;
aviz medical;
– fișă psihologică;
dovezi privind veniturile realizate;
– angajament de plată / angajament prestare muncă în folosul comunității;
angajament de bună purtare;
– contract de furnizare servicii sociale;
– plan de intervenție – echipa multidisciplinară;
– aviz de cazare, aprobat de către DAS Buzău;
– referat și dispoziție aprobate de către secretarul / primarul Municipiului Buzău;
– declarație tipizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal;